in

Voor miljoenen gepensioneerden dreigt korting, maar Beatrix blijft cashen

Miljoenen Nederlanders riskeren volgend jaar een korting op hun pensioen. Maar bij prinses Beatrix is van een onrustige oude dag geen sprake.

Haar grondwettelijke uitkering voor 2020 is begroot op 537.000 euro. Dat is 2,6 procent hoger dan in 2019.

Dat blijkt uit de Rijksbegroting die vandaag is gepubliceerd. Prinses Beatrix heeft al jaren geen enkele last van kortingen of uitblijvende indexeringen van haar pensioenuitkering.

Uitkering
Dat komt omdat de grondwet bepaalt dat de koning, zijn echtgenote en de ‘koning die afstand heeft gedaan van het koningschap’ (Beatrix dus) uitkeringen van staat ontvangen.

Lees ook  9 mensen die parkeerden als asocialen – en precies hun verdiende loon kregen.

Het is dus geen pensioen in de klassieke zin van het woord, maar een uitkering waarvan de ontwikkeling is gekoppeld aan die van het netto-inkomen van de vice-president van de Raad van State.

Dat inkomen volgt dan weer de salarisontwikkeling van de rijksambtenaren. Deze getrapte manier van berekenen, maakt de ontwikkeling van de uitkeringen vrijwel onnavolgbaar en oncontroleerbaar.

Beatrix is spekkoper
Prinses Beatrix is vanwege de systematiek wel spekkoper, want waar de pensioenen van rijksambtenaren aan de vooravond staan van een enorme korting gaan de salarissen van rijksambtenaren de afgelopen jaren wél lekker omhoog.

Lees ook  Jongen genezen van agressieve kanker dankzij stamcelbehandeling met gedoneerde navelstreng.

Dat zie je terug in de ‘pensioenuitkering’ van de voormalig koningin. Haar inkomen steeg van een begrote 465.000 euro in 2015 tot een begrote 537.000 euro in 2020: een toename van 15,5 procent.

0 procent voor ambtenaren
Ter illustratie: de ambtenaren die met pensioen zijn kregen er in diezelfde periode precies 0 procent bij. Het ABP, het pensioenfonds voor de ambtenaren, kan namelijk al jaren de uitkeringen niet verhogen.

Ten opzichte van vorig jaar gaat Beatrix er dus 2,6 procent procent op vooruit, waar de gepensioneerde ambtenaren waarschijnlijk dus een korting kunnen verwachten.

Peuter dood door opsluiting in snikhete kamer

Moeder woedend nadat schoonheidsbehandeling haar met ‘Angry Birds wenkbrauwen’ achterlaat