in

Vijf maanden wachten om af te rijden

Nieuwe kandidaten die hun rijbewijs willen halen, moeten er rekening mee houden dat ze minimaal vijf maanden moeten wachten voor ze aan de beurt zijn om af te rijden.

Het CBR heeft te maken met gigantische wachttijden, nu door de tweede lockdown zo’n 600.000 examen, toetsen en rijtesten niet door konden gaan.

Dat zegt directeur Alexander Pechtold van het CBR. „Normaal gesproken doen 1,5 miljoen mensen examen, maar door de coronaperikelen hebben we maanden stilgelegen en hebben een paar honderdduizenden kandidaten geen examen, toets of rijtest kunnen doen. Dat moet dus ingehaald worden en dat kost veel tijd.”

Als de lockdown in maart wordt versoepeld kan het theorie-examen aan het eind van het jaar weer genormaliseerd zijn, omdat veel kandidaten tegelijkertijd getoetst kunnen worden.

„Voor het afrijden is dat niet het geval, want ik denk dat die wachtlijsten dusdanig zijn dat het nog jaren duurt voordat we weer op een acceptabele wachttijd van zeven weken zitten”, stelt Pechtold, die niet uitsluit dat er harde maatregelen genomen moeten worden.

3 miljoen per week
Op dit moment kost het stilvallen van examens het CBR 3 miljoen euro per week aan omzet. „Dat zijn dus enorme bedragen, maar gelukkig vallen we ook onder de NOW-regeling. Maar het is duidelijk dat dit niet lang kan duren.”

Lees ook  Na*kte man op snelweg in Brabant, iedereen op de rem

In de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 gingen al ruim 300.000 examens, toetsen of rijtesten niet door.

Al deze kandidaten konden voor de zomer alsnog examen doen. Ook werden er destijds 120.000 extra examens afgenomen.

Pechtold: „De tweede lockdown die sinds medio december 2020 is ingesteld, betekent dat het aantal nog in te halen examens, toetsen en rijtesten nu al oploopt tot in totaal meer dan 600.000.

Naast acties die het CBR al in voorbereiding heeft om de capaciteit te vergroten, zijn daarom extra maatregelen nodig om kandidaten en de rijschoolsector die al maanden in zwaar weer verkeert een realistisch handelingsperspectief te geven.”

Nieuwe examinatoren
Zodra het CBR weer examens af kan nemen, kunnen eerst kandidaten van wie het examen vanwege de huidige lockdown is uitgesteld het examen inhalen.

„Nieuwe kandidaten sluiten dus achteraan in de rij en moeten rekening houden met een reserveringstermijn van 20 weken of meer.

Dat geldt met name voor de praktijkexamens voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen”, weet de CBR-directeur.

Lees ook  IC-coördinator Noord-Nederland: komende week mogelijk acute zorg afschalen

CBR heeft daarom een campagne gestart om minimaal 100 nieuwe examinatoren te werven en op te leiden.

„Ook gaan we overwerken, en wordt gepensioneerden gevraagd bij te springen. Daarnaast hervatten we per 22 februari de praktijkexamens voor bromfiets en motor, uiteraard binnen strikte hygiëneprotocollen. Daarmee kan een deel van de kandidaten alvast geholpen worden”, aldus de directeur.

Pechtold zegt dat het vraagstuk zo groot is, dat er een taskforce is opgezet om naast de maximale capaciteitsuitbreiding te komen tot maatregelen die de instroom beperken of reguleren.

„Denk aan het geven van voorrang of het prioriteren van soorten examens. Daarover is CBR in gesprek met het ministerie, de rijschool-brancheorganisaties en andere betrokkenen.

Ook willen we een hoger slagingspercentage, dus beter kandidaten die examen doen. Liefst een stijging van 10% en dat scheelt dus al zo’n 80.000 examens.”

Medische beoordelingen
Bij de medische beoordelingen, waar een jaar geleden nog veel ouderen lang op moesten wachten, lijkt het tij gekeerd.

Gemiddeld krijgen mensen binnen een week een reactie van het CBR; 99% van de aanvragers krijgt binnen de afgesproken termijn van 28 dagen een reactie, waar dat vorig jaar nog vele maanden was.

Hond die wekenlang in kooi is verwaarloosd, vecht nu voor zijn leven

Hoogleraar: opheffen avondklok houdt in hoger beroep geen stand