in

Signalen over relaties met minderjarige speelsters bleven binnenskamers bij hockeyclub

De Noordwijkse Hockey Club ontvangt in 2019 een signaal over trainers die minderjarige meisjes verleiden tot s*ks.

Het bestuur houdt de zaak een seizoen lang binnenskamers, de Nederlandse hockeybond zegt zonder officiële klacht geen onderzoek te kunnen starten. Pas nadat deze nieuwssite vragen stelt, informeert de club leden en ouders.

Een hockeyseizoen lang gonst het van de geruchten in de Zuid-Hollandse kustplaats. Op de Noordwijkse Hockey Club zouden trainers het gemunt hebben op minderjarige speelsters.

Natuurlijk wordt op elke sportclub weleens geflirt, maar volgens meerdere ouders wordt hier een duidelijke grens overschreden. Zo zouden de trainers pubermeisjes dronken voeren om ze het bed in te krijgen.

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club (NHC) wordt in mei 2019 per brief gewaarschuwd over de vermeende praktijken.

Bezorgde ouders schrijven: ‘We hebben gehoord van slachtoffers/getuigen dat een aantal trainers van meisjesteams en hun vrienden (..) zijn pijlen richt op jonge meisjes, al dan niet lid van de club.

Het gaat hier om meisjes die nog maar net 16 jaar oud zijn of jonger. De verleiding is subtiel (vertrouwen wekken) en het doel is s*ks.’

Loverboys
De mannen, van wie sommigen ver in de 20 zijn, nemen minderjarige speelsters mee naar huis, schrijven de ouders. Ook zouden ze verschijnen op 16+-feestjes.

De s*ks zou weliswaar vrijwillig gebeuren, maar de werkwijze lijkt volgens de ouders sterk op die van loverboys:

‘Verleiden, vertrouwen wekken en vervolgens s*ksuele handelingen verrichten en laten verrichten.’

Uit schaamte durven de meisjes niet zelf naar voren te stappen, stellen de ouders, die hun brief anoniem versturen via een huisarts in Noordwijk.

Ze verlangen dat het bestuur ingrijpt. ‘Een sportclub dient een veilige omgeving te zijn voor jonge meiden, kinderen vaak nog, en niet het jachtterrein van mannen die hun populariteit aangrijpen om zich te vergrijpen aan pubers.’

Alarmbrief
Behalve aan de club wordt de alarmbrief verstuurd aan het Centrum Veilige Sport Nederland. Er worden geen namen van trainers of meisjes bekendgemaakt, behalve één.

‘Een persoon die een centrale rol speelt, is de heer (..).’ De naam van deze trainer, die we X zullen noemen, is bij de redactie bekend.

Het bestuur van NHC, dat uit louter vrijwilligers bestaat, kampt met een bijzonder lastig dossier. De klacht is anoniem en trainer X ontkent alle aantijgingen, zo blijkt uit stukken die deze krant ontvangt via klokkenluidersplatform Publeaks.

Volgens hem zijn de verhalen terug te leiden op een affaire die hij had met een 16-jarig meisje, dat echter geen lid is van de club.

Bij gebrek aan bewijs dat de trainer affaires had met jeugdleden, besluit het bestuur dat hij zijn nog een jaar durende contract mag uitzitten.

Brief
Volgens de ad interim voorzitter van NHC, die niet met naam genoemd wil worden, lukte het niet om een vinger achter de beschuldigingen te krijgen.

,,De toenmalige voorzitter heeft trainers gesproken, maar die ontkenden. Via de huisarts is meerdere keren geprobeerd met de ouders achter de brief in contact te komen, maar de schrijvers wilden niet dat de brief naar hen herleidbaar was.

Het bestuur heeft alle aantijgingen onderzocht, maar er viel niets te bewijzen.” De brief belandt in een envelop en de zaak wordt gesloten.

Lees ook  Chantal Janzen deelt foto in haar blote niksie voor de spiegel

Wel neemt de club versneld preventieve maatregelen op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Het bestuur stelt een vertrouwenscontactpersoon aan en roept een commissie Veilige Sportomgeving in het leven, die protocollen opstelt.

Maar het bestaan van de brief wordt niet met die commissie gedeeld. ,,Pas later bleek dat er veel meer aan de hand was.

Als we dat hadden geweten, hadden we andere maatregelen kunnen treffen. Zoals extra toezicht houden op de trainers”, zegt een betrokkene.

Verantwoording
Deze site heeft tientallen gesprekken gevoerd met ouders en betrokkenen binnen de club. Zij wilden slechts op anonieme basis praten.

,,Noordwijk is een dorp waar iedereen elkaar kent”, verklaart er één. Alle namen van deze personen zijn bij de redactie bekend.

Daarnaast baseert deze site zich op tientallen documenten die anoniem zijn verstrekt via Publeaks. De authenticiteit van die documenten is bevestigd door betrokkenen.

Trainer X ontkent ook tegenover deze site de aantijgingen. ,,Dit verhaal heeft me hard geraakt”, zegt hij. ,,Ik hoop dat de beschuldigingen de wereld uit gaan, want ik weet dat ze niet waar zijn.”

Bezorgde ouders
Slechts enkele bestuursleden van het afgelopen seizoen hebben weet van de brief, totdat een bestuursruzie binnen de club ook de trainerskwestie oprakelt.

Er ontstaat onenigheid over hoe de kwestie is afgehandeld en of trainer X ook na het seizoen mag aanblijven.

Een commissie van prominente (oud-)leden wordt ingeschakeld om in de bestuurscrisis te bemiddelen.

Die commissie adviseert in april van dit jaar om het contract van de trainer niet te verlengen en schrijft dat de Commissie Veilige Sport Nederland, onderdeel van sportkoepel NOC*NSF, hetzelfde adviseert.

Ondertussen staan alle trainers nog op het veld en zwellen de geruchten onder bezorgde ouders aan.

Maar officieel heeft de club nog geen woord over de kwestie naar buiten gebracht. Een hockeymoeder vertelt: ,,Vanwege alle verhalen heb ik het hockeybestuur het afgelopen seizoen heel voorzichtig gevraagd wat er aan de hand was.

Ik kreeg een heel agressief antwoord, dat er niets van klopte. Het leek alsof er niet over gesproken mag worden.”

Doofpot
Als de bestuurscrisis begin juni is geëxplodeerd, treden de voorzitter en het bestuurslid Jeugdzaken af.

In hun opzegbrieven schrijven beiden dat de rest van het bestuur ze heeft tegengewerkt om een veilig sportklimaat te realiseren.

De twee schrijven zowel het Centrum Veilige Sport Nederland als de Koninklijke Hockey Bond Nederland (KNHB) aan, ‘omdat we zeker willen zijn dat een en ander niet in de doofpot verdwijnt’.

Maar geen van beide instanties grijpt in. Het Centrum Veilige Sport Nederland brengt wel een advies uit, maar zegt dat vanwege het vertrouwelijke karakter niet met deze site te kunnen delen.

De hockeybond antwoordt de afgetreden bestuursleden niet zomaar een onderzoek te kunnen instellen.

De KNHB zegt een officiële klacht te moeten ontvangen van een direct betrokkene, en die is niet binnengekomen.

,,Informatie uit de tweede, derde en vierde hand is onvoldoende voor het kunnen doen van een onderzoek.”

Onderzoek
Omdat de KNHB niet is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak, zoals 70 andere sportbonden, is de hockeybond de enige instantie die een onderzoek kan instellen.

Lees ook  Sapphire (27) kreeg 67.000 euro aan plastische chirurgie cadeau van 76-jarige man, daarna dumpte ze hem

Meerdere betrokkenen zijn daarom teleurgesteld over de bondsreactie. ,,Ik vind hun opstelling nogal formeel, eerlijk gezegd.

Bovendien denk ik dat het reglement wel degelijk ruimte biedt voor het instellen van een onderzoek.”

Een woordvoerder van de KNHB houdt vol dat daar meer voor nodig is. ,,Een onderzoek heeft een enorme impact en kunnen wij pas instellen na een klacht of bij een duidelijk beeld.

Het beeld dat wij tot nu toe hebben ontvangen, is te diffuus. We nodigen iedereen die er meer over kan vertellen uit om zich bij ons te melden. Dan kunnen wij er direct werk van maken.”

Ongewenste omgangsvormen
Dat ruim een jaar na dato nog geen extern onderzoek is gedaan naar de aantijgingen, is reden voor een tipgever om eind juli documenten te delen met de media.

Daarin staan meer verhalen over ongewenste omgangsvormen binnen de club. Eén daarvan is potentieel dermate ernstig dat het is gedeeld met de politie, die bevestigt dat er met de club over is gesproken. Er is volgens de politie geen aangifte gedaan.

Terwijl de Noordwijkse Hockey Club zich opmaakt voor een nieuw seizoen, leven er bij ouders en betrokkenen veel vragen.

Heeft het bestuur adequaat gehandeld nadat de brief binnenkwam? Wat klopt er van alle verhalen over de ongezonde verhouding tussen trainers en speelsters? Is hockeyclub NHC veilig voor kinderen?

Pas nadat deze site onderzoek doet en vragen stelt aan de club, verschijnt er een mededeling op de website van NHC, waarin voor het eerst de brief van de bezorgde ouders wordt genoemd.

De club schrijft dat er momenteel geen klachten bekend zijn over trainers van de club. En dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd.

,,Wat mij betreft zijn de verhalen te talrijk om ze af te doen als een lastercampagne”, zegt een nauw bij de club betrokken moeder.

,,Deze signalen schreeuwen om een onafhankelijk onderzoek. Kennelijk wacht men op bikkelharde bewijzen, of moet het eerst weer misgaan. Ik vind dat erg onverantwoord.”

Tips over deze zaak, of misstanden binnen de sport? Mail naar k.voskuil@dpgmedia.nl.

Marjan Olfers: Bij vermoedens heeft de bond een onderzoeksplicht
Als het vermoeden bestaat dat er een onveilige situatie is bij een hockeyclub, heeft de bond ook zonder officiële klacht een onderzoeksplicht.

Dat vindt Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, die verschillende onderzoeken voor de hockeybond heeft verricht. ,,Vroegtijdig ingrijpen is vaak het verstandigst.”

Volgens Olfers zijn kwesties zoals de geruchten over trainers bij NHC vaak te ingewikkeld om die aan het bestuur van een club over te laten.

,,In een enkel geval hebben ze de benodigde kennis en ervaring in huis, maar vaak natuurlijk niet. Dan is het beter dat een externe partij meekijkt.”

Hockeybond KNHB is niet aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak, dat een onderzoek naar mogelijke misstanden kan doen.

Maar volgens Olfers beschikt de bond over ‘een prima’ eigen onderzoekscommissie, met onder meer een kinderrechter.

Clubbesturen hebben een meldplicht aan de bond wanneer zij signalen ontvangen over ongewenste omgangsvormen.

De KNHB zegt jaarlijks ‘een handvol’ van deze meldingen te ontvangen en geeft aan altijd actie te ondernemen.

Vijfjarig meisje van verdrinking gered in recreatiedomein De Ster: kleuter in kritieke toestand afgevoerd naar ziekenhuis

Bas (24) werd na opmerking doodgeschoten: ‘Schutter raakte hem tweemaal, keek en liep koelbloedig weg’