in

Nederlands onderzoek: “Corona via lucht overdraagbaar”

MEDISCH Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben met een onderzoek met fretten wetenschappelijk aangetoond dat het Covid-19-virus door de lucht overdraagbaar is.

“Daarmee is voor het eerst bewijs geleverd dat social distancing nodig is”, stelt moleculair viroloog Sander Herfst van het Erasmus MC.

Er werd wereldwijd al vanuit gegaan dat het coronavirus niet alleen via direct (van mens op mens) of indirect (via bijvoorbeeld een deurklink) contact, maar ook via de lucht overdraagbaar was.

Maar bewezen was het nog niet, zegt Herfst. “Het maakt van een vermoeden een wetenschappelijk onderbouwd feit.

Daarnaast is het ook wel eens goed om het bewijs aangeleverd te krijgen dat we met zijn allen goed bezig zijn”, verwijst de onderzoeker naar de social distancing-maatregelen waar Nederland en ook België nu al een tijdje onder gebukt gaan, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Lees ook  Moeder van 9 heeft geen spijt dat ze haar echtgenoot en kinderen achterliet en inruilde voor toyboy uit Gambia.

Besmette fretten
Het Erasmus MC gebruikte voor het onderzoek fretten, die gevoelig blijken voor infectie met Covid-19. Op het moment van het dieronderzoek in het laboratorium was overigens nog niet bekend dat op twee nertsenfokkerijen in Brabant corona is uitgebroken bij dieren. Nertsen en fretten behoren beide tot de familie van de marterachtigen.

Fretten die in direct contact werden gebracht met een geïnfecteerde soortgenoot, raakten in korte tijd besmet met corona, zegt Herfst.

Bij fretten die op minstens tien centimeter afstand van elkaar werden gehouden duurde het een paar dagen, maar uiteindelijk raakten ook zij besmet.

“In beide gevallen leidt het tot een robuuste luchtweginfectie bij de ontvangende dieren”, constateerde Herfst.

Besmetting met een luchtwegvirus door de lucht kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste via druppels (zoals door niezen en hoesten), waarbij de virusdeeltjes door de zwaartekracht binnen een meter van de verspreider al neerdalen.

Lees ook  10-jarig meisje vernederd in klas nadat lerares haar mond dichtplakte met tape

De tweede optie zijn kleine aerosolen, die lang in de lucht kunnen blijven zweven en zelfs uren later nog ingeademd kunnen worden door een ander persoon, die vervolgens geïnfecteerd kan worden.

Vervolgstudies
Of de overdracht bij het coronavirus door de lucht plaatsvindt via druppels, aerosolen of door beide weten de Rotterdamse onderzoekers nog niet.

“In vervolgstudies zullen we daarom nader gaan onderzoeken of overdracht via de lucht ook over grotere afstand, en dus alleen via aerosolen, mogelijk is.”

Het onderzoek van Erasmus MC is nog niet peer reviewed (door vakgenoten gecontroleerd). Herfst stelt echter dat de bevindingen zeer betrouwbaar zijn.

Mannen houden een fotoshoot met hun “bier buik” en de beelden zijn hilarisch

Kinderen van 1 en 3 jaar oud doodgestoken