in

Boetes vullen badje en wassen auto bij schaarste

Het Rijk wil meer mogelijkheden krijgen om het gebruik van drinkwater door huishoudens en bedrijven in geval van nood te kunnen beperken. Het RIVM adviseert zelfs dat het uitdelen van boetes of waarschuwingen een optie moet zijn.

Dat schrijft De Limburger. Een bekeuring krijgen voor het vullen van een privézwembadje tijdens een hittegolf.

Of een boete moeten betalen voor het wassen van je auto of het beregenen van de tuin op een tropische dag. De kans dat dat in de nabije toekomst ook hier soms gebeurt, is verre van denkbeeldig.

Sterker nog, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met het opstellen van regels die het de overheid makkelijker maakt om bij dreigende drinkwatertekorten beperkingen op te leggen aan huishoudens en bedrijven.

Het advies van het RIVM om boetes uit te delen wordt volgens een woordvoerster van het ministerie niet overgenomen.

Grenzen
Tijdens de huidige hittegolf blijkt dat drinkwaterbedrijven tijdens piekmomenten soms tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) deed niet voor niets recent een dringende oproep aan hun klanten om terughoudender om te springen met drinkwater.

Dus niet allemaal tegelijk zwembadjes vullen en de tuin besproeien. Tijdens de hittegolf zorgen juist dat soort waterslurpers ervoor dat het drinkwatergebruik omhoog schiet en er veel meer water nodig is dan de gemiddeld 120 liter per Limburger per dag.

„De oproep was niet alleen op huishoudens gericht, maar ook op bedrijven. Vergeet echter niet dat tachtig procent van het drinkwatergebruik bij ons voor rekening komt van particulieren”, stelt een zegsman van WML.

Lees ook  Hond werd achtergelaten om te sterven met mond en pootjes vastgebonden – kijk nu wanneer 2 loodgieters hem redden.

Op zaterdag en zondag nam de vraag naar drinkwater in Limburg met respectievelijk 34 en 33 procent toe.

Daarbij merkt de woordvoerder op dat het hier om gemiddeldes gaat; het waterverbruik in de dorpen ligt een stuk hoger dan in de steden, mede omdat er op het platteland verhoudingsgewijs meer woningen met tuinen liggen dan in stedelijk gebied.

De hete zomer van 2018 heeft voor het Rijk en waterleidingsbedrijven gewerkt als een wake-upcall. Bij meerdere drinkwaterbedrijven in ons land piepte en kraakte het, hetgeen zich soms uitte door een lagere druk van het water dat uit de kraan stroomde.

Deskundigen voorspelden dat door de klimaatverandering het aantal periodes met droogte en tropische hitte, en daarmee pieken in het watergebruik, zich vaker zou voordoen.

Waterschaarste
Na de ervaringen met de warme, droge zomer van 2018 gaf het ministerie het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht op een rijtje te zetten hoe in geval van nood het drinkwatergebruik kan worden beperkt.

Uit de verkenning bleek dat meerdere landen een systeem kennen waar bij dreigend watertekort beperkingen in het drinkwatergebruik opgelegd kunnen worden.

Vlaanderen kent zo’n systeem al en maakte er in de zomer van 2018 ook gebruik van. De politie gaf toen waarschuwingen en boetes aan mensen voor zaken als het wassen van auto’s, het vullen van privézwembaden en het illegaal onttrekken van water uit beken.

Lees ook  Meisje in Hengelo op straat met vuurwapen bedreigd en beroofd van telefoon

Sommige landen die zo’n systeem kennen, kunnen in het uiterste geval een maximum stellen aan het dagelijks watergebruik.

Sluitstuk
Hoe de nieuwe regeling er exact uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. „Het opleggen van restricties moet juridisch goed onderzocht worden.

Een escalatiesysteem kan eind 2021 in regelgeving zijn vastgelegd”, stelt een woordvoerster van het ministerie.

Zij benadrukt dat een dergelijk systeem gezien worden als een sluitstuk als andere crisis-maatregelen onvoldoende werken.

„De noodzaak voor beperkingen aan het gebruik van drinkwater kan zich bijvoorbeeld aandienen bij een combinatie van extreme droogte én een incident met stoffen in drinkwaterbronnen.”

Op dit moment kan een drinkwaterbedrijf als WML weinig meer dan een vrijwillig beroep doen op klanten om zuinig om te springen met water.

„Uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van de bevolking daar ook toe bereid is. Als drinkwaterbedrijf hebben we nu niet de mogelijkheid om met verschillende tarieven te werken om zo het watergebruik te beïnvloeden.

Dat is niet toegestaan. Als je dat zou willen veranderen zul je wel goed moeten onderzoeken of prijsverhogingen van drinkwater het gebruik inderdaad beïnvloeden.

En of het er niet toe leidt dat alleen mensen met een grote beurs nog een zwembadje kunnen vullen.”

Politie verzegelt Twentse supermarkt na 18 overtredingen, eigenaar is woest

Man zonder onderbroek besmeurt trekhaak in Delft: ’Ik kan niet geloven wat ik zag’