in

Beginnende ziekte van Alzheimer is te herkennen aan deze symptomen

De ziekte van Alzheimer is te herkennen aan deze symptomen
In veel gevallen heeft dementie betrekking op de ziekte van Alzheimer. Maar liefst 1 op de 10 mensen boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Alzheimer en gemiddeld de helft van de mensen boven de 85 jaar. In Nederland zijn er naar schatting 200.000 mensen met een vastgestelde diagnose van deze ziekte. Naar verwachting is dit aantal verdubbeld in het jaar 2030. Belangrijk dus om de volgende symptomen van Alzheimer tijdig te herkennen.

Van alle soorten dementie is dementie als gevolg van Alzheimer de meest voorkomende.

Oorzaken van Alzheimer
Alzheimer is dus een vorm van dementie. Vaak wordt de term ‘Alzheimer’ verward met een meer algemene vorm van dementie, maar dit is niet correct. Bij de ziekte van Alzheimer is er zeker sprake van dementie, maar niet alle mensen met dementie hebben daadwerkelijk de ziekte van Alzheimer. De ziekte wordt veroorzaakt door afwijkingen in de hersenen. Bepaalde eiwitten genaamd plaques en tangles slaan neer in de hersenen. Deze eiwitten belemmeren de communicatie tussen zenuwcellen, wat uiteindelijk het geheugen aantast. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld dat deze eiwitten alzheimer veroorzaken, maar samen met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte vormen dit wel de risicofactoren voor deze ziekte.

Symptomen
Een belangrijk criterium voor deze hersenaandoening is dat de dementie geleidelijk aan ontstaat en langzaam verergert. Dit zijn een aantal symptomen waar je de ziekte van Alzheimer aan kunt herkennen:

  • Vergeetachtigheid: dit is het meest voorkomende verschijnsel. Mensen krijgen meer moeite om nieuwe informatie op te nemen. Ook ontstaan er problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen.
  • Cognitieve functies: het vermogen om te denken, oordelen en begrijpen gaat verloren. Het nemen van initiatieven en zelfstandig handelen raakt onder het vroegere niveau. Sociale vaardigheden gaan achteruit en iemand kan gedesoriënteerd raken in tijd en/of plaats.
  • Geheugenstoornissen: patiënten met Alzheimer kunnen achterdochtig raken. De helft van de patiënten kampt met waanideeën: overtuigingen die niet overeenkomen met de realiteit. Mensen kunnen achterdochtig worden en denken dat ze bestolen of bedrogen zijn door zijn of haar partner of verzorgers. Hallucinaties kunnen ook voorkomen.
  • Problemen met alledaagse activiteiten: activiteiten die eerder vanzelfsprekend waren, lijken nu moeizamer en onhandiger te worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen de gangbare sociale contacten nog lange tijd in stand blijven, waardoor buitenstaanders de indruk kunnen krijgen dat er niets aan de hand is.

Problemen met alledaagse activiteiten: activiteiten die eerder vanzelfsprekend waren, lijken nu moeizamer en onhandiger te worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen de gangbare sociale contacten nog lange tijd in stand blijven, waardoor buitenstaanders de indruk kunnen krijgen dat er niets aan de hand is.

Behandeling
Tot op de dag van vandaag is er nog geen geneesmiddel, maar bestaan er wel geneesmiddelen en therapieën om het leven van de patiënten enigszins te verlichten. Er bestaan medicijnen die een remmende werking zouden hebben op beginnende Alzheimer, maar de meningen over dit medicijn zijn verdeeld. Volgens een aantal artsen is het effect van de bijwerkingen groter dan de remmende werking op de hersenaandoening. Therapie richt zich vooral op de begeleiding en zorg met als hoofdvraag: ‘Op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel?’ Het doel om patiënten zo lang mogelijk thuis te ondersteunen wordt steeds meer gesteld. Mensen met Alzheimer lijken hier, met hulp, soms langer te kunnen functioneren. De ondersteuning wordt in toenemende mate gegeven vanuit verpleeghuizen. Indien nodig is een eventuele opname in een verpleeghuis dan ook makkelijker.

5x waarom sommige mensen zo snel blauwe plekken krijgen

Sociaal werker leidt eenzaam leven, maar na dood is dorp geschokt door bizar geheim