in

Asielaanvraag afgewezen, Ali (14) maakt eind aan zijn leven

Een huisarts en de rechtbank voorzagen een ‘reële kans op zelfmoord’ als de 14-jarige Syrische asielzoeker Ali Ghezawi zou horen dat hij Nederland moest verlaten.

Toch zette de IND de afwijzing van zijn asielaanvraag door. De jongen maakte uiteindelijk in juli een eind aan zijn leven op het azc in Gilze-Rijen.

Het verdriet, afgelopen zomer, was groot en intens. Ali, de jongen die hartchirurg wilde worden, die daarvoor dikke pillen over anatomie las, nam zijn eigen leven.

Pas 14 jaar oud, zag hij ondanks zijn toekomstdromen juist geen toekomst meer. ,,Hij had te veel meegemaakt’’, weet zijn moeder.

Het gezin Ghezawi (vader, moeder, vijf kinderen) verbleef deze zomer op de zogenoemde gezinslocatie op het azc in Gilze-Rijen.

Zo’n locatie is voor uitgeprocedeerde gezinnen die Nederland op korte termijn moeten verlaten. Ali, de oudste zoon, maakte daar op 28 juli een einde aan zijn leven.

Hij had al meer dan een jaar zware psychische problemen, die verband hielden met twee eerdere én vooral de naderende uitzetting naar Spanje, zo vertelden zijn verslagen ouders een week na zijn dood in deze krant.

,,Ali voelde zich veilig in Nederland, toen hij dit voorjaar hoorde dat we wéér weg moesten, knapte er iets bij hem’’, vertelde zijn moeder.

Honger- en dorststaking
Nu blijkt, uit twee gerechtelijke uitspraken die deze krant heeft ingezien, dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) door zowel een advocaat, een huisarts én een rechter eind 2019 is gevraagd nader onderzoek te doen naar de ‘psychische gesteldheid’ van de jonge tiener.

,,De huisarts geeft aan dat uitzetting van Ali ernstige gevolgen kan hebben, zij acht de kans op zelfmoord reëel’’, zo wordt de huisarts van het azc Ter Apel in december 2019 geciteerd in een uitspraak van de rechtbank Haarlem.

Daar liep de zaak die het gezin aanspande tegen het afwijzen van hun asielaanvraag. De huisarts komt onder meer tot die conclusie omdat Ali (dan nog 13 jaar) al een keer in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege een ernstige honger- en dorststaking. Er kon maar ternauwernood worden voorkomen dat hij toen al stierf.

De rechter concludeert in dezelfde uitspraak dat de IND het afwijzen van het asielverzoek van het gezin ‘onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid en ondeugdelijk heeft gemotiveerd’.

De rechtbank geeft de dienst de opdracht ‘het Bureau Medische Advisering om een beoordeling te vragen en te onderzoeken of de psychische gesteldheid van de zoon een overdracht aan Spanje in de weg staat.’

Lees ook  Ouders verliezen hun 3 kinderen bij ongeluk, 1 jaar later gebeurt er een wonder

Het BMA is de instantie die de IND advies geeft over de beoordeling van medische aspecten in een asielaanvraag.

Maar de IND vraagt het medische bureau niet om advies. De dienst legt de uitspraak van de rechter naast zich neer en gaat op formeel-juridische gronden in hoger beroep tegen de uitspraak.

De IND stelt dan dat ze in de aangespannen procedure niet verplicht is advies van het BMA te vragen.

De Raad van State, die niet naar de inhoud van een asielverzoek kijkt, maar alleen beoordeelt of de juiste procedures zijn gevolgd, geeft de IND gelijk en vernietigt op 13 mei van dit jaar de uitspraak van de rechtbank.

Daarmee is de afwijzing van de asielaanvraag van het gezin Ghezawi onherroepelijk en nadert wederom uitzetting. Het is een harde klap voor het gezin en in het bijzonder voor Ali.

Het zou de derde keer zijn dat de Ghezwai’s terug worden gestuurd naar Spanje. Na hun vlucht uit Syrië en een lang verblijf in een vluchtelingenkamp in Libanon, kreeg de familie in 2016 asiel in Spanje.

Vader Ahmad kan er geen werk vinden en het gezin leeft in Murcia, volgens eigen zeggen, in armoede en met z’n achten in één kamer zonder ramen.

Ze komen naar Nederland in de hoop werk te vinden en een beter leven op te kunnen bouwen. Maar omdat het gezin al een verblijfsvergunning in Spanje heeft, stuurt Nederland ze tot twee keer toe terug.

Na de tweede uitzetting is het gezin dakloos en worden ouders en kinderen in Spanje gescheiden, stellen de ouders. In oktober 2019 komt het hele gezin voor de derde keer naar Nederland.

Een dag nadat Ali een einde aan zijn leven maakt, krijgt de advocaat de ontvangst­be­ves­ti­ging van zijn aanvraag voor nader medisch onderzoek binnen

Na de afwijzing van de asielaanvraag, moet het gezin vanuit het azc Ter Apel naar de gezinslocatie in Gilze-Rijen, de laatste stap voor uitzetting.

Hun advocaat Petkovski doet een verzoek om uitstel van de uitzetting zodat de geestelijke gezondheid van Ali nog een keer kan worden onderzocht. Het mag niet meer baten.

Lees ook  ‘Eindelijk gerechtigheid voor Patricia Paay’

Op dinsdag 28 juli maakt Ali een einde aan zijn leven. Een dag later krijgt de advocaat de ontvangstbevestiging van zijn aanvraag voor nader medisch onderzoek binnen.

De betrokken huisarts, Reina van Loon-Snijder, is nog steeds ontdaan door de dood van Ali, vertelt ze. ,,Er waren zoveel signalen dat dit kon gebeuren.

We zien hier regelmatig asielzoekers die dreigen met zelfmoord als hun aanvraag wordt afgewezen, maar in het geval van Ali leek het echt reëel.

Hij wilde het leven dat ze hadden in Spanje echt niet meer. Ik dacht: hij gaat het gewoon doen.’’ De huisarts vindt dat ‘de menselijke maat weg is uit het asielbeleid’.

,,Er is geen ruimte meer om mensen op humane gronden te laten blijven. En het erge is: er zijn veel meer jongeren zoals Ali.’’

Categorisch falen
Advocaat Petkovski, die het gezin sinds vorig jaar zomer bijstaat, spreekt van ‘categorisch falen van het systeem’.

,,Uit de overwegingen van de rechtbank bleek dat dit zeker geen tijdelijke schreeuw om aandacht was.

De rechtbank stelde ook niet dat het gezin mocht blijven, maar alleen dat Ali’s gezondheid verder moest worden onderzocht.

En vervolgens bedenkt iemand bij de IND dat het een onzinnige uitspraak is waar tegen hoger beroep moet worden ingediend. Onbegrijpelijk.’’

Ali Ghezawi ligt inmiddels begraven op de islamitische begraafplaats in Zuidlaren, tussen Ter Apel en Groningen in.

Vanwege de dramatische gebeurtenis en de nieuwe situatie hebben zijn ouders en vier broers en zussen vorige week een nieuwe asielaanvraag kunnen doen. Woensdag meldde de IND dat het gezin alsnog een verblijfsvergunning krijgt, stelt hun advocaat.

De IND laat in een reactie weten ‘niet in te gaan op individuele gevallen’. Een woordvoerder wil niet zeggen of er na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag nog medisch advies is ingewonnen bij het BMA.

Op de vraag of er na de dood van Ali een intern onderzoek naar de gang van zaken is ingesteld, antwoordt de dienst:

,,In geval van suïcide door een asielzoeker in de opvang wordt door de verschillende ketenpartners een feitenrelaas gemaakt en nagegaan of er mogelijk signalen gemist zijn.’’ Wat de uitkomst van feitenrelaas in de zaak van Ali is geweest, wil de IND niet zeggen.

Wie is toch die prachtige vrouw achter de bar bij Veronica Inside?

Nikita (20) overleed aan chronische anorexia: ’Als ouders ben je machteloos’